Browsing Tag

گل اطلسی

راهنمای نگهداری گل اطلسی و بهترین گونه های گل اطلسی در ایران

گل اطلسی گل اطلسی یک از محبوب ترین گل های باغ برای حاشیه ها و گلدان ها است. این گل بسیار شکوفه می دهد اگرچه بعضی از گونه های آن نیاز به نگهداری دارد.با این حال، اکثر گونه های گل اطلسی در تابستان به جز روزهای بسیار گرم شکوفه می…